قوانین جاری و مطرح در بخش کشاورزی که قابل استناد می باشند کدامند؟
سئوال:
قوانین جاری و مطرح در بخش کشاورزی که قابل استناد می باشند کدامند؟
پاسخ:
الف-دستورالعمل و فرایند وظایف و فعالیت های قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی از سایت مرکز نوسازی و تحول اداری.
ب- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از سایت سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه.
ج/ قانون تشکیلات و تعیین وظایف سازمان وزارت (جهاد) کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1350/11/12) از سایت وزارت متبوع.
د/ مجموعه مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، در کتاب مجموعه قوانین سازمان امور اراضی کشور و سایت آن سازمان.
ه/قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، در سایت مرکز پژوهش های مجلس.
ی/ مجموعه قوانین تخصصی مرتبط در هر معاونت، سازمان یا اساسنامه شرکت ها و موسسات مربوطه قابل دسترسی از طریق سایت های تخصصی هریک از آن ها.

تاریخ:
1398/08/29
تعداد بازدید:
2210
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal